Nghịch - Digital Marketing - Ecommerce - Software Development

Dropshipping & Print on Demand

Dropshipping & Fulfillment by Amazon (FBA)

Chủ đề
37
Bài viết
39
Chủ đề
37
Bài viết
39

Print on Demand

Chủ đề
139
Bài viết
140
Chủ đề
139
Bài viết
140

Online Advertising

Facebook

https://business.facebook.com/
Chủ đề
42
Bài viết
43
Chủ đề
42
Bài viết
43
  • admin

Google

https://ads.google.com/
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

PayPal

https://www.paypal.com/
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Ecommerce Platforms

Shopify

https://www.shopify.com/
Chủ đề
8
Bài viết
9
Chủ đề
8
Bài viết
9

Resources

Designer

Chủ đề
46
Bài viết
48
Chủ đề
46
Bài viết
48

Linh tinh

https://www.youtube.com/watch?v=5GL9JoH4Sws
Chủ đề
23
Bài viết
24
Chủ đề
23
Bài viết
24

Data Analytics

Data Analytics - Phân tích dữ liệu
Chủ đề
12
Bài viết
14
Chủ đề
12
Bài viết
14

Software Development

Dev

Dev: Lập trình viên (Developer, hoặc Programmer)
Chủ đề
19
Bài viết
27
Chủ đề
19
Bài viết
27

Business Analyst

BA: Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Tester

Tester: Kiểm tra chất lượng (hay gọi là QC – Quality Control)
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
  • admin

DevOps

DevOps: Vận hành hệ thống (DevOps viết tắt từ Development và Operations)
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
341
Bài viết
359
Thành viên
8
Thành viên mới nhất
thehalfheart
Bên trên